Akutmottagning

Vi tar emot akut sjuka djur under ordinarie öppettider. Ring oss innan ni kommer in med ert djur, eftersom vi kan vara fullbokade.


Transport:

Om det är svårt med transporten hit med ert akut sjuka djur, ring till någon av Stockholms djurambulanser:

Djurambulansen i Stockholm: 08-588 03 112
Svenska Djurambulansen: 0771-999112


Vidare remittering:

På Doctrivet Smådjursklinik finns resurser för en hel del akutsjukvård men i vissa fall måste vi remittera ert djur vidare till ett större djursjukhus.
Det vi i dessa fall kan hjälpa till med är att påbörja akut- och chockbehandling och ge eventuella mediciner och smärtlindring så att djuret är under behandling medan ni väntar i jourkön på remissdjursjukhuset.

Powered by WordPress. Designed by WooThemes