Vaccination av kaniner

Kaniner bör vaccineras mot kaninpest (Myxomatos) och kaningulsot (RHD, Rabbit hemorrhagic disease). Kaningulsot har tidigare endast funnits runt Skåne, Blekinge, Öland och Gotland, men verkar nu ha spridit sig till Stockholmsområdet och Mälardalen.

Mot kaninpest vaccinerar man ungarna vid 6-10 veckors ålder och sedan en gång till efter 6-9 månader. Därefter sker revaccinering var 9:de månad. Mot kaningulsot vaccinerar man ungar från ej vaccinerade honor från 6 veckors ålder, medan ungar från vaccinerade honor ej bör vaccineras före 12 veckors ålder (p.g.a. antikroppar ungarna fått från sin mamma). Därefter rekommenderas årlig revaccinering.

Kaninpest

Kaninpest orsakas av myxomatosvirus och sprids via kontakt med andra kaniner eller via fåglar eller insekter. Kaninerna får symtom så som att ögonen svullnar och ett tjockt, varaktigt tårflöde uppkommer. Huden kan svullna upp och då framför allt runt ögon, nus, mun och könsöppning. Kaninerna kan dö av allmäninfektionen, men dör också av att ansiktssvullnaderna gör att de ej kan äta.

Kaningulsot

Kaningulsot orsakas av ett calicivirus och smittar via direktkontakt mellan kaniner, men också indirekt via föremål kaninen varit i kontakt med eller insekter som knott och mygg. Symtomen ka variera mycket, ibland ses plötsliga dödsfall och ibland ses blodigt sekret eller skum från kaninens nos eller att kaninen har svårt att andas. Tiden från smitta till sjukdom är kort, endast några få dagar, och det är främst vuxna djur som drabbas.

Källa: SVA.se

Powered by WordPress. Designed by WooThemes