Fästingar

Den vanligast förekommande fästingen i Sverige heter Ixodes Ricinus och finns i stora delar av landet, men framför allt i södra och mellersta Sverige. Fästingen kan bära på bakterier och virus som sprids till djur eller människa genom parasitens saliv, när denna biter sig fast i huden och suger blod. Fästingen måste ha sugit blod i minst ett dygn innan smittan överförs. De allra flesta hundarna (90%) utvecklar inte sjukdom.  Katt kan bli smittad, men blir väldigt sällan sjuka.

De vanligaste fästingburna sjukdomarna på hund i Sverige är Borrelios och Anaplasmos, men även TBE (fästingburen encefalit) förekommer, dock är den senare väldigt ovanlig. Borrelios och Anaplasmos orsakas av bakterier, medan TBE orsakas av ett virus. Vid Borrelios kan det dröja 2-5 månader från smittotillfället, till dess att hunden uppvisar symtom. Symtomen kan variera och ibland vara lite ospecifika, exempelvis feber, nedsatt allmäntillstånd och en hälta som varierar mellan olika ben. Även symtomen vid Anaplasmos kan vara lite ospecifika, som akut feber, slöhet, nedsatt aptit och ibland mag- och tarmstörningar.  Vid Anaplasmos visar sig symtomen efter ungefär 1-2 veckor efter smittotillfället. TBE är som sagt en ovanlig sjukdom hos hund, men väldigt allvarlig. Den orsakar hjärnhinneinflammation och det finns ingen behandling att tillgå.

Behandling med antibiotika är i regel effektiv, men vid både Borrelios och Anaplasmos kan symtomen bli kroniska.

Källa: SVA

Förebyggande åtgärder

Ta till vana att söka igenom pälsen på ditt djur dagligen och ta bort fästingar direkt när du ser dem. Undvik att låta hunden gå i högt gräs.

De fästingburna sjukdomarna kan förbyggas med hjälp av veterinärmedicinska preparat som kan köpas på apotek. Det finns olika typer av preparat vad gäller både verksam substans och administrationssätt.

OBS! Var uppmärksam på att det fästingpreparat du köper är avsett för ditt djur, med tanke på djurslag och storlek!

Mot Borrelia finns det numera ett vaccin som heter TriLyme, dock är det viktigt att fortsätta att använda andra förebyggande preparat, då vaccinet inte skyddar mot Anaplasma eller TBE.

 

Powered by WordPress. Designed by WooThemes