Vaccination av katter

Katter bör vaccineras mot kattpest (Felint panleukopenivirus) och kattsnuva (Felint calicivirus och Felint hepersvirus). Grundvaccinering görs vid 8 veckors ålder, 12 veckors ålder samt vid ett års ålder. Därefter vaccinerar man årligen mot kattsnuva och vart tredje år mot kattpest. Detta bör man göra hela kattens liv, även om det är en strikt innekatt då smitta kan ta sig in via våra skor och dylikt.

Kattpest

Det virus som orsakar kattpest är spritt över hela världen, men vaccination ger ett mycket bra skydd. Då inte alla katter vaccineras i Sverige så är kattpest tyvärr en inte helt ovanlig sjukdom idag. Symtomen på kattpest varierar från inga alls till döden, framför allt bland unga katter är dödligheten hög. Katterna kan bli trötta, få hög feber, buksmärtor, kräkningar och kraftig diarré vilket leder till att katten snabbt blir uttorkad. Dräktiga honor kan få missfall eller föda kattungar med hjärnskador.

Kattsnuva

Kattsnuva kan orsakas av två olika virus, kattens calici- och herpesvirus. Båda virus kan orsaka infektion i övre luftvägarna med rinniga, svullna ögon och snorig nos. Hos dräktiga katter kan infektion leda till abort. Herpesvirus kan dessutom orsaka ögoninflammation och kan hos gamla och mycket unga individer leda till döden.

Powered by WordPress. Designed by WooThemes